Honingpotetiketten

De Nederlandse Commissie voor bijenproducten heeft op 25 februari een Nieuwsbrief uit doen laten gaan met daarin o.a. de omschrijving waar een etiket voor een honingpot aan moet voldoen volgens de nieuwe EU-voorschriften welke definitief zijn geworden op 13-12-2014.

Dit besluit wil zeggen dat alle door de imker gebruikte eiketten moeten voldoen aan de eisen welke gesteld zijn in deze nieuwsbrief. Voldoen wij als imkers niet aan deze eisen dan overtreden we de wet en het zou goed zijn dat alle imkers zich op de hoogte stellen van de eisen zoals deze staan in de nieuwsbrief van de Nederlandse Commissie voor bijenproducten.

Stel u op de hoogte van deze nieuwsbrief welke in het bezit zal zijn van een aantal collega imkers en/of uw afdelingsbestuur.