Discutabele kunstraat

Wellicht hebt u het al vernomen. Nieuwe kunstraat die uit zuivere bijenwas zou moeten bestaan is niet zo zuiver als we altijd gedacht hebben.

Het blijkt zo te zijn dat er op diverse plaatsen bijensterfte, broedsterfte, gemeld wordt met als achterliggende oorzaak de nieuwe in de kast gehangen vellen kunstraat.

De voorzitter van de NBV, de heer Dommerholt, heeft in een schrijven aan alle leden van de NBV een brief gestuurd waarin op dit gebeuren in gegaan wordt.

Er lijkt na onderzoek dat er naast was ook stearine en parafine is gebruikt om de vellen kunstraat te fabriceren. Verder staat de zeep die gebruikt wordt in het produktieproces onder verdenking.

Het onderzoek is nog niet afgerond en er zal binnenkort zeker meer over bekend worden.

Zeker is dat de verdachte kunstraat niet uit Europa komt maar er buiten.

Opgeroepen wordt om alle verdachte raat te bewaren zodat straks de omvang van het probleem als geheel in kaart gebracht kan worden. Dus ongebruikte nieuwe kunstraat bewaren en raat waarin opvallend veel broedsterfte in opgetreden is eveneens bewaren voor later onderzoek.

T.a.v. de honing die in deze verdachte raat is opgeslagen zijn vooralsnog geen bedenkingen over de kwaliteit van de honig.