Groep: Noord-Oost Brabant

Bijengezondheid.

BIJENDIAGNOSE TEAM BRABANT.

Leden van de groep NO-Brabant kunnen in geval van ziekten en sterfte van de bijenvolken contact opnemen met de 

Commissie Coördinatie Bijengezondheid.

Bijengezondheidscoördinator: Toon de Groot; 0486452619;  toondegroot7@gmail.com

In overleg met de bijengezondheidscoördinator kan een monster opgestuurd worden. Bij het monster dient u een ingevuld formulier te voegen.

Het monster wordt binnen een maand geanalyseerd door het Bijendiagnose Team Brabant (BTB). De imker krijgt hiervan de uitslag.

In geval van het vermoeden van Amerikaans Vuilbroed geldt een meldingsverplichting bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)

Verdere informatie over sterfte van bijen en bijenziekten: https://www.bijenhouders.nl/bijen-en-welzijn/zieke-of-dode-bijen

 

EEN EFFECTIEVE VARROABESTRIJDING.

 Bijen@wur is een belangrijk onderzoeksinstituut in Wageningen dat onderzoekt welke factoren van belang zijn voor de gezondheid van bijen.

Zij hebben een brochure uitgegeven waarin alle verantwoorde manieren van bestrijding van Varroamijt beschreven zijn.

 

HERKENNEN VAN BROEDZIEKTEN

Bijen@wur heeft hierover een brochure gepubliceerd. Hierin kun je lezen hoe je Amerikaans Vuilbroed (melden NWA) onderscheidt van Europees Vuilbroed (melden BTB). Ook staat beschreven hoe je de broedziekten kunt bestrijden.

 

VERANTWOORDELIJKHEID IMKERS.

Elke imker heeft de zorg voor een populatie bijen. Dit geeft een grote verantwoordelijkheid. De imker streeft naar gezonde en schone bijenvolken. Hierdoor kunnen kwalitatief hoogwaardige producten geproduceerd worden en onderlinge besmetting met ziektes van bijenvolken zoveel mogelijk worden voorkomen.