Bijengezondheid.

BIJENGEZONDHEIDSTEAM BRABANT.

Leden van de groep NO-Brabant kunnen in geval van ziekten en sterfte van de bijenvolken contact opnemen met de Commissie Coórdinatie Bijengezondheid. De  bijengezondheidscoördinator van Noord-Oost Brabant is Toon de Groot; 0486452619;  toondegroot7@gmail.com.

In overleg met de bijengezondheidscoördinator kan een bijenmonster of een broedmonster opgestuurd worden. Bij het monster dient u een ingevuld formulier te voegen.

Het monster kan ook ingeleverd worden bij Paul van Doremalen; 0652147718; paulvandoremalen@gmail.com en bij Toon de Groot. 

Het monster wordt binnen twee maanden geanalyseerd door het Bijengezondheidsteam Brabant (BTB). De imker krijgt hiervan de uitslag.

In geval van het vermoeden van Amerikaans Vuilbroed mag er geen monster ingestuurd worden maar geldt een meldingsverplichting bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)  Ook de bijengezondheidscoördinator dient op de hoogte gesteld te worden.

Verdere informatie over sterfte van bijen en bijenziekten: https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/ziekten-en-plagen

 

EEN EFFECTIEVE VARROABESTRIJDING.

 Bijen@wur is een belangrijk onderzoeksinstituut in Wageningen dat onderzoekt welke factoren van belang zijn voor de gezondheid van bijen.

Zij hebben een brochure uitgegeven waarin alle verantwoorde manieren van bestrijding van Varroamijt beschreven zijn.

 

AMERIKAANS EN EUROPEES VUILBROED

Bijen@wur heeft hierover een brochure gepubliceerd. Hierin kun je lezen hoe je Amerikaans Vuilbroed (melden NWA) onderscheidt van Europees Vuilbroed (melden BTB). Ook staat beschreven hoe je de broedziekten kunt bestrijden.

 

VERANTWOORDELIJKHEID IMKERS.

Elke imker heeft de zorg voor een populatie bijen. Dit geeft een grote verantwoordelijkheid. De imker streeft naar gezonde en schone bijenvolken. Hierdoor kunnen kwalitatief hoogwaardige producten geproduceerd worden en onderlinge besmetting met ziektes van bijenvolken zoveel mogelijk worden voorkomen.

 

STUDIEDAG BREDA 10 NOVEMBER 2018

Op zaterdag 10 november is er een workshop geweest over het werk van het Bijendiagnose team Brabant. Op de Power Point is alle informatie terug te vinden.