Algemene Ledenvergadering

Datum: donderdag 5 maart 2020 (20:00 tot 22:30)
Afdeling:Bernheze
Plaats:Imkerij 't Polleke
Jan van den Boomstraat 7
Heeswijk - Dinther

Algemene Ledenvergadering

donderdagavond, 5 maart 2020 om 20.00 uur bij Peter van de Pol in Heeswijk,

J. v.d. Boomstraat 7.

 

De agenda van de algemene ledenvergadering is als volgt:

 1. 1.      Opening door de voorzitter
 2. 2.      Notulen van de voorgaande jaarvergadering op 21 februari 2019
 3. 3.      Presentatie jaarverslag 2019 
 4. 4.      Voorstel activiteiten 2020
 5. 5.      Verslag kascontrolecommissie 2019

 

 1. Goedkeuring financiële stukken 2019 (Christianne  Derikx + Huub Corssmit)
 • de balans per 31 december 2019 (bijlage 1)
 • Tonnie heeft weer etiketten bij. Om te kopen. 250 etiketten voor 5 euro.

pauze

 • de jaarrekening 2019 (bijlage 2)

 

 1. 7.      Benoeming kascontrolecommissie 2020.

 

 (Christianne is aftredend) . Nieuw reserve gevraagd

 

 1. 8.      Begroting 2020 (bijlage 3) en vaststelling contributie voor het jaar 2021

 

 1. 9.      Bestuursverkiezing

Aftredend en niet verkiesbaar: Gerrit Bekkers

Aftredend en verkiesbaar: Jan van der Aalsvoort

Nieuwe bestuursleden gevraagd. Je kunt je opgeven via het secretariaat tot aanvang van de ledenvergadering.

 

 1. 10.  Korte terugblik 2019 en voornemens 2020 door de voorzitters van de commissies:
  • Ziektebestrijding; dit onderdeel is bij de kring gekomen (Paul v. Doremalen en Toon de Groot)
  • Ambrosiusdag (Peter, Theo en Lambert)
  • Bijencafé (Peter) 
  • privacywet (Jan van Amstel)
  • partneroverleg (Jan v. Amstel)
  • Evenementen (Jan). Gevraagd: een nieuw lid

-          Natuur- en bijenmark Nistelrode (14 juni)

 1. Rondvraag 
 2. Sluiting

« terug naar het overzicht

Contactgegevens

Voor informatie betreffende de site neem contact op met Paul van Doremalen Loosbroek
paulvandoremalen@gmail.com

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.